Tạo web theo cách của bạn!

TẠO WEBSITE THEO CÁCH CỦA BẠN

Chỉ cần Kéo - Thả để tùy biến Giao diện - Không cần Code!

 

TÙY BIẾN GIAO DIỆN
Khả năng tùy biến giao diện linh hoạt với thao tác Kéo - Thả - Sửa trực tiếp trên màn hình.

 

CHỈNH SỬA GIAO DIỆN
Chỉnh sửa giao diện theo ý muốn bằng HTML/CSS

 

ĐÁP ỨNG ĐA DẠNG
Khả năng đáp ứng nhiều dạng Website: Giới thiệu Công ty - Dịch vụ - Bán hàng - Giáo dục - Du học.


FULLY RESPONSIVE
Hiển thị Linh hoạt - Tương thích trên tất cả các loại màn hình thiết bị truy cập.

Copyright ® 2016  Maxsolutions. All Rights Reserved.